La Presó

Les presons municipals, dites d’arresto atès que feien un servei transitori, com a primer pas en retenir als malfactors fins a la seva conducció a presons de rang superior, com les dels partits judicials o a les provincials.
Una majoria de presons d’arresto doren construïdes o habilitades entre els segles XVI i XVII quant l’impartiment de la justícia passà de l’àmbit feudal a mans d’ajuntament -per faltes lleus- o bé a l’organisme de judicatrua.
No tenim notícia documental, fins al moment present, de l’època en que es va adequà l’habitació rasquerana com a presó. Encara que no fora aventurat suposar que s’esdevingué a darreries del segle XVIII o començament del IXI.
At`s que consta que adés es dedicà a carnisseria local.
A les “Ordinacions de 1573” hi ha una ordinació que diu: “…que ninguna persona no fassa ninguna brutícia en la plasa ni en lo perche de la vila dit de la carniceria“. Aquesta ordincació parla d’un indret que , també per transmissió oral ens situa “La carnicaeria” – segle XVI – al lloc que posteriorment i fins als nostres dies s’ubicà la presó.
Al “Diccionari…” de Pascual Madoz, escrit entre el 1848-1850, surt que Rasquera té presó.