Perxe de les presó o el Carrer del Pou

El perxe de la presó o del carrer del Pou va ser una de les sortides a l’exterior de la Vila-Closa.

Hi comprovem les reminiscències de constituir un portal en els muntants i llindar (avui desaparegut) realitzats amb carreus de pedra picada, segurament per aconseguir solidesa a l’obertura.

Aquest obra es pot entreveure a la confluència del Carrer del Pou amb el del Solà, entre Cal Txeco i Cal Frare.

L’existència del carreró del Pou està anotada a les Ordenacions (Cap. XIII) any 1573.