Perxe o escaletes de Ca Blai

Aquest punt, malgrat tener més anomenada el Perxe de Ca Blai, és realment més important l’escalinata feta amb pedra seca i que rep el nom d’Escaletes de Ca Blai.
La seva importància rau en ser el nexe i passera entre la Vila-Closa i el castell.
No s’hi troba més indici digne de ressenyar-se, restant com a una mostra típica del medievo a la vila de Rasquera.

Text redactat pel Sr. Josep Farnós Piñol