Vila Closa

Es pot conjecturar que Rasquera, durant segles, fou una Vila Closa, conformada per el que avui és el Carrer Major.

Comptava, com a mínim, amb tres portals: Una situada entre Ca Piñol i Ca Joan de la Botiga. Altre en acabar el carreró del “perxe de la vila, actualment Carrer del Pou. Finalment “La porta de Miravet” (1) entre Ca Julio i Ca la
Modesta .

El tancament de la Vila Closa no estava fet per muralles, sinó per les parets posteriors de les cases que formaven l’ actual Carrer Major.

A l’ exterior del Clos hi havien altres nuclis. El format pels carrers de Miravet i Hospital. El “ Barrio del Castillo” (Padró del 1817) i el “camí de Tortosa”.

Curiosament en aquest últim s’ hi ubica una suposada torre de vigilància…”
Siga memoria com dia 3 de mayg se a determinat la junta de esta vila de Rasquera com per a donar compliment de anar a fer la guarda de Migore cada mes a la Torre de CODOÑOL” (Ll. d’ A. 1763).
La Torre de Codoñol podria estar a la casa de “Codoñera” al carrer de Baix, a frec amb lo que aleshores era la banda posterior de la Vila Closa. “…todo aquel patio que tengo y poseo fuera de los muros de esta villa y en el paraje nombrado La Torre por parte detràs con camino que va a la villa de Benifallet (2) (Compra-venta de Josep Vilanova a Llorenç Fornós, 178_)

(1)”La casa que te y poseis al Portal de Miravet. Capitols matromonials entre Joan Vandellós y Mariagna Pentinat“.
(2) “O camí de Tortosa. A efectes de toponomoa local, Carrer de Tortosa.